hovden-barekstad.no

Inntekt på elektronisk basar 25.07.2020

Gevinster til born
Gevinster voksne
Gevinster voksne
Gevinster voksne

Grendalaget vil takke alle som var med og gav oss det gode resultatet på kr 17.305,- på den digitale basaren. Takk til alle som kom med gevinster, som tok lodd og var med på dugnad i ei eller anna form.

Dette er penger som kjem vel med til å betale staum, forsikring og andre nødvendige utgifter.