Kontaktinformasjon

Barekstad / Hovdevåg grendalag

E-post

Kontaktpersonar


« Hovden- Barsktad bokfjøs har ope i påska | «« Framsida | Kafe i Barekstadtun 17 mai kl. 18.00 »

Hovdendagen søndag 11.06.2017

mai 3, 2017

kopie-van-pa190011

Med eit bilete over Barekstad på vei opp mot Vemannsrøysa minner vi om Hovdendagen som er lagt til søndag 11.06.2017.  Dette er eit samarbeid mellom Flora Turlag og Barekstad/Hovdevåg Grendalag. Ekstra båt  frå Florø kl 10.00 frå Fugleskjærskaia. Retur med rutebåt kl 15.50 og eventuelt ekstra rutebåt om nødvendig.  Grendafolket held ope grendahuset og serverer mat og drikke.  Likedan ordner grendafolket  med bilskyss frå Barekstad til Hovdevåg  og retur, for dei som vil gå til Kvannhovden.  Øya er idiell for dei som vil ha med sykkel og bruke vegane på øya.   Bokfjøsen i Hovdevågen vil  vere open. Den ligg like ved  starten på den  merka nordsjøløypa i Hovdevågen.  Ein kan lese om Hovdendagen på Flora turlag si nettside   flora.dnt.no/turer-og-aktiviteter  Der står  beskreve  +  bilete over ein god del av både merke og umerka turer ein kan ta på øya.

Grendalaget ynskjer vel møtt til  Hovdendagen!

«« Framsida