Bilete frå Nordsjøløypa over fjellet, Barekstad - Hovdevåg

Gåsevatn med utsikt sørvestover

Utsikt søraustover mot Årebrot og Botnaneset

Utsikt søraustover mot Årebrot og Botnanestet m.m

Utsikt sørover frå Vemannsrøysa

Utsikt sørover frå Vemannsrøysa

Gåsevatn

Gåsevatn sett frå Vemannsrøysa.

Hovdevåg

Utsikt over Hovdevåg frå stien på Nordsjøløypa over fjellet

Foto: Jacobus Zonnevelo

Utsikt på veg oppover mot Vemannsrøysa

Utsikt på veg opp mot Vemannsrøysa frå Barekstad.

Foto:  Janne Bareksten

«« Framsida