PÅSKEBASAR 06.04.2023

Foto: Sølvi Bareksten

Tradisjon tru, vert det påskebasar skjærtorsdag 06.04.2023. kl 16.00. Ein god tradisjon kan vi ikkje endre på. Det vert gevinstar med loddsalg til både born og voksne. Kakelodd skal vi også få til. Kafèen pleier alltid å kunne tilby gode kaker med kaffi og brus. Vi håper at mange vil støtte grendalaget med å møte opp og å ta lodd. Bilete ovanfor er frå tidlegare basar, men det vert sikkert mange fine gevinster på skjærtorsdag i år også. VEL MØTT.