Kafe i Barekstadtun 17 mai kl. 18.00

17-mai-feiring Foto frå internett

Alle er velkomne til kafè i Barekstadtun 17 mai kl 18.00.  Her kan vi kose oss sammen med kaker og kaffe.  Litt song høyrer også med på ein slik dag.   Vel møtt!

Hovdendagen søndag 11.06.2017

kopie-van-pa190011

Med eit bilete over Barekstad på vei opp mot Vemannsrøysa minner vi om Hovdendagen som er lagt til søndag 11.06.2017.  Dette er eit samarbeid mellom Flora Turlag og Barekstad/Hovdevåg Grendalag. Ekstra båt  frå Florø kl 10.00 frå Fugleskjærskaia. Retur med rutebåt kl 15.50 og eventuelt ekstra rutebåt om nødvendig.  Grendafolket held ope grendahuset og serverer mat og drikke.  Likedan ordner grendafolket  med bilskyss frå Barekstad til Hovdevåg  og retur, for dei som vil gå til Kvannhovden.  Øya er idiell for dei som vil ha med sykkel og bruke vegane på øya.   Bokfjøsen i Hovdevågen vil  vere open. Den ligg like ved  starten på den  merka nordsjøløypa i Hovdevågen.  Ein kan lese om Hovdendagen på Flora turlag si nettside   flora.dnt.no/turer-og-aktiviteter  Der står  beskreve  +  bilete over ein god del av både merke og umerka turer ein kan ta på øya.

Grendalaget ynskjer vel møtt til  Hovdendagen!

Hovden- Barsktad bokfjøs har ope i påska

dscf55461

Foto: Sølvi Bareksten

Bokfjøsen på Hovdevåg har ope frå palmelaurdag til 2. påskedag,  kvar dag mellom kl. 13.00 - 16.00.

Sisca  har fått inn mange bøker i det siste og ynskjer alle velkommen.

Påskebasaren nærmer seg

kopi-av-img_9164 Foto: Sølvi Bareksten

Med dette bilete minner vi om den årvisse påskebasaren skjærtorsdag  13.04.2017 kl. 16.00  i Barekstadtun.  Det vert utlodning, kakelotteri og kafe.

Vi ynskjer alle velkommen og håper på fint påskever.

Inntekta går til grendalaget.

Nytt år, kva bringer det ?

kopi-av-dscf5605Foto: Sølvi Bareksten

Det nye året 2017 er godt i gang og vi håper at det kan verte eit godt år for grenda og folket på øya.  Vi håper på mange slike solnedgonger som på bildet i 2017.

4002-gjerde

Foto: Janne Bareksten

Med eit bilde av  snøkledt Barekstad ynskjer vi alle ei god jul og eit riktig godt nyttår! Takk til alle som har gjordt ein innsats for grendalaget i året som gjekk, i form av dugnad, gåver og  penger m.m.

OPNING AV BOKFJØS I HOVDEVÅG

Velkommen til bokfjøs Foto: Sølvi Bareksten

Søndag 26.06.16 vart dagen Sisca Broeils opna bokfjøsen i Hovdevåg.  Her ser vi Sisca ved inngangen til bokfjøsen like før  opninga. Sisca har  lagt ned eit stort arbeid  med å samle inn bøker, både brukte og nye, som alle kan låne eller kjøpe for ein billeg penge. Bokfjøsen  ligg like ved starten på Nordsjøløypa ved Hovdevåg, når ein skal gå mot Kvanhovden.   Det er meininga at det delvis vert “sjølvbetjent” når ein vil innom bokfjøsen og alle er velkomne.

Frå bokfjøsen Foto: Sølvi Bareksten

Her ser vi litt av bokfjøsen innvendig og kor fint Sisca har pynta.  Kaffi og gode kaker var det også å få.   Alle som møtte fram var imponert av kor godt plassen var utnytta med bøker over alt og for alle alder.  Utenlandske bøker var det også ei avdeling for.  Det var mange som gjekk ut derfrå med ei bok eller 2 i handa.   Det vil også vere ei avdeling kor ein stiller ut og sel produkt som folk på øya har laga.  Nedanfor ser ein litt av det som er utstilt der no .

Husflidsprodukter til salg i bokfjøsen Foto:  Sølvi Bareksten

Vi håper bokfjøsen vert mykje brukt og ynskjer Sisca lykke til med  det fine initiativet.

JONSOK 2016

JONSOKBÅL I BAREKSTAD Foto: Janne Bareksten

Jonsokfeiringa hadde vi på laurdag 25.06.16 pga vind og ver.  Det klarna opp og vi fekk fint ver under tenninga på bålet om kvelden.  Etterpå var det servering av rømmegraut  med tilbehør i grendahuset.  Det var fult hus og god mat. Vi takker dei flinke damene som stadig stiller opp på kjøkkenet i Barekstadtun, så vi kan ha det hyggeleg i lag.

HOVDENDAGEN, VANDRING I NORDSJØLØYPENE

dscf4363-kopi

Foto:  Sølvi Bareksten

Da nærmer dagen for Nordsjøløypa på Hovden seg på nytt. I år er datoen 05.06.16. Dette er 10-ande  gongen at  grendalaget i saman med Flora Turlag arrangerer denne “Hovdendagen”.   Ovanfor ser du bilete frå kai i 2010, når båten kjem for å hente turfolket.  Sidan det er 10-ande året dette vert arrangert,  vil grendafolket prøve å gjere litt ekstra stas på dei som vil komme til øya.  Damene i bygda vil stille på kaia med gratis kaker og kaffe, nett som ved opninga i 2006.

I grendahuset, berre 4 minutters gange frå rutebåtkaia, vert det muleg å kjøpe rømmegraut, kaker og kaffi m.m.

Vi har guida tur til Domba og eventuelt vidare til Kvanhovden fyr.   Ein kan også ta bil /buss  til Hovdevåg og gå derfrå til Kvanhovden fyr.   Eller ein kan gå på eigen hand  den merka løypa opp frå Barekstad til Vemansrøysa og vidare ned til Hovdevåg.  Eller gå motsatt vei, ta bil/buss til Hovdevåg og gå frå  Hovdevåg og ned til Barekstad.  Vil ein gå utanom dei merka løypene kan ein også gjere det.  Det er ganske oversiktleg når ein først kjem noko opp på fjellet.

Sjå også informasjonen som er lagt ut på Flora turlag si nettside om denne “Hovdendagen”.    https://flora.dnt.no/

Link til program på Hovdendagen:

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/2f4fd1d3900d6241b112472b61168f0611033514.doc

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/a6a2af4ef77b2021053864dac452ea3f69599e32.doc

JULA 2015

kopi-av-dscf54631kopi-av-dscf54641

Foto: Sølvi Bareksten

Med bilete frå eit festpynta julebord i Barekstad grendahus, desember 2015, ynskjer vi alle ei  god jul og eit riktig godt nyttår.  Vi ser  fram til mange aktiviteter og samkome i grendahuset for det nye året 2016.


«««