SØNDAGSKAFÈ I BAREKSTADTUN 16.07.2017

kopi-av-dsc_1222

Foto: Janne Bareksten

Søndag 16.07.2017 vert det kafè i Barekstadtun frå kl. 15.30 til kl 19.00.  Ta med venar, naboar og kjente og kom på kafè.  Inntekta går til Grendalaget.

Vel møtt!

Basar 08.07.2017

kopi-av-001

Foto: Sølvi Bareksten

Med bilde av gevinster frå basaren 08.07.2017 takker vi alle som har gjeve gevinster. Butikker og firma i Florø. hyttebeboare, fastbuande og alle andre med tilknytning til øya.  Likedan takk til alle som har gjordt dugnad og støtta opp med lodd og kakebaking så vi fekk eit fint resultat.  God sommar til dere alle!

Flora-Bremanger Brassband

Foto: Mathilde Stub

Den 30 april 2017 arrangerte Flora-Bremanger Brassband ein konsert i grendahuset i Barekstad, som takk for leige av huset som møtestad og øvingsområde.  Grendalaget nyttar høvet til å takke for flott konsert og servering av kaffi og kaker.   Det har vel aldri hendt at vi har fått eit helt kor på besøk i grendahuset tidlegare.   Dei er velkomne igjen.

HOVDENDAGEN 11. JUNI 2017 ER AVLYST PGA DÅRLEG VÆR.

SØNDAG 11.JUNI  2017

HOVDENDAGEN  MED NORDSJØLØYPA

VANDRING OG OPPLEVINGAR I

NORDSJØLØYPENE

kopi-av-dscf1423

Foto:: Sølvi Bareksten

HOVDENDAGEN SØNDAG 11.juni 2017

PROGRAM

Avreise frå Florø, Fugleskjærskaia kl 10.30 med ”MS Fjordglytt”

Kontakt/billettør på kaia i Florø er Astrid Eliassen (tlf 4154 9299).

Merk: Betal med kontantar.

Billett ut:       Ved ombord stigning, Vaksne kr 200,- Born kr 75,-

Retur: Rutebåt “Fjordglytt” Billett kr 72;- ( Barn/honnør: Kr. 40;- )

Velkomst med orientering på Barekstad kai ca kl 11.00

UT PÅ TUR:

· Vel guida tur til Domba , Kvanhovden fyr, Vemannsrøysa, Skårekinna eller gå på eiga hand.

· Fleire løypetrasear (Sjå bakside) Gode sykkelvegar.

· Tilbod om køyring frå Barekstad til Hovdevåg

· Kafeen i grendehuset i Barekstad er open

· Sal av betasuppe, kaffimat og drikke fra kl 12.00

· Kvanhovden fyr er stengt pga. renovering, det vert ein liten frukt-og drikke stasjon i bakken nedanfor.

· Bokfjøsen i Hovdevågen er open

· Sanitærrom  på kaia m /toalett og betalingsdusj

INFO:  https://www.visitnorway.no/listings/nordsjøløype-hovden

Flora turlag: flora dnt.no

Heimeside: www.hovden-barekstad.no

VELKOMNE!

Arrangør: Barekstad/ Hovdevåg Grendalag i samarb. med Flora Turlag

KONTAKTINFORMASJON

VANDRING OG OPPLEVING I NORDSJØLØYPA

Kjell Høyvik (tlf  90527175), Sisca Broeils (tlf  97096099),

Einy Helen Akselsen (tlf 91873044)

Guida tur  til Domba:                 Jostein Berge 9005 3812 / Terje Stub 9162 32 25

Guida tur til Kvanhovden :    Sisca Broeils 9709 6099 / Einy Akselsen  91873044

Guida tur til Vemannsrøysa : Sølvi Bareksten 97527783/ Oddvar Svalheim  90891960

Guida tur til Skårekinna:                Arild Strømmen 97154771

Transport: Buss/bil Barekstad kai-Hovdevåg

Retur frå Hovdevåg: Avvtal plass  før du går frå fyret (Sverre Indrehus 908 66 665)                                                               

Heimreise: Rutebåt”MS Fjordglytt ”Avgang 16.20 (”Vanleg” reisande  samt vaksne m/barn førerett.)

*Båten kjem i retur.   Avg. Ca 16 .45 (Møt opp 10 min før avgang).

OBS. ikkje bruk open varme i terrenget. Grill i vankanten Sløkk forsvarleg ! .

Hovden - Barekstad Bokfjøs har ope på Hovdendagen 11 juni 2017

dscf55461

Foto: Sølvi Bareksten

Bokfjøsen på Hovdevåg er open under Hovdendagen 11 juni 2017.  Løypa til Kvanhovden går  rett forbi Bokfjøsen.

Sisca  har fått inn mange bøker i det siste og ynskjer alle velkommen.

Påskebasaren nærmer seg

kopi-av-img_9164 Foto: Sølvi Bareksten

Med dette bilete minner vi om den årvisse påskebasaren skjærtorsdag  13.04.2017 kl. 16.00  i Barekstadtun.  Det vert utlodning, kakelotteri og kafe.

Vi ynskjer alle velkommen og håper på fint påskever.

Inntekta går til grendalaget.

Nytt år, kva bringer det ?

kopi-av-dscf5605Foto: Sølvi Bareksten

Det nye året 2017 er godt i gang og vi håper at det kan verte eit godt år for grenda og folket på øya.  Vi håper på mange slike solnedgonger som på bildet i 2017.

4002-gjerde

Foto: Janne Bareksten

Med eit bilde av  snøkledt Barekstad ynskjer vi alle ei god jul og eit riktig godt nyttår! Takk til alle som har gjordt ein innsats for grendalaget i året som gjekk, i form av dugnad, gåver og  penger m.m.

OPNING AV BOKFJØS I HOVDEVÅG

Velkommen til bokfjøs Foto: Sølvi Bareksten

Søndag 26.06.16 vart dagen Sisca Broeils opna bokfjøsen i Hovdevåg.  Her ser vi Sisca ved inngangen til bokfjøsen like før  opninga. Sisca har  lagt ned eit stort arbeid  med å samle inn bøker, både brukte og nye, som alle kan låne eller kjøpe for ein billeg penge. Bokfjøsen  ligg like ved starten på Nordsjøløypa ved Hovdevåg, når ein skal gå mot Kvanhovden.   Det er meininga at det delvis vert “sjølvbetjent” når ein vil innom bokfjøsen og alle er velkomne.

Frå bokfjøsen Foto: Sølvi Bareksten

Her ser vi litt av bokfjøsen innvendig og kor fint Sisca har pynta.  Kaffi og gode kaker var det også å få.   Alle som møtte fram var imponert av kor godt plassen var utnytta med bøker over alt og for alle alder.  Utenlandske bøker var det også ei avdeling for.  Det var mange som gjekk ut derfrå med ei bok eller 2 i handa.   Det vil også vere ei avdeling kor ein stiller ut og sel produkt som folk på øya har laga.  Nedanfor ser ein litt av det som er utstilt der no .

Husflidsprodukter til salg i bokfjøsen Foto:  Sølvi Bareksten

Vi håper bokfjøsen vert mykje brukt og ynskjer Sisca lykke til med  det fine initiativet.

JONSOK 2016

JONSOKBÅL I BAREKSTAD Foto: Janne Bareksten

Jonsokfeiringa hadde vi på laurdag 25.06.16 pga vind og ver.  Det klarna opp og vi fekk fint ver under tenninga på bålet om kvelden.  Etterpå var det servering av rømmegraut  med tilbehør i grendahuset.  Det var fult hus og god mat. Vi takker dei flinke damene som stadig stiller opp på kjøkkenet i Barekstadtun, så vi kan ha det hyggeleg i lag.


«««