17. mai i Barekstadtun

17mai-2015

Foto: Janne Bareksten

Det vert kafè i Barekstadtun på 17. mai frå kl. 17.00.

Salg av kaker, is, kaffe og brus.

Inntekta frå kafèen går til grendalaget.

Ovanfor er det bilde frå 17 mai i 2015.  Sjå kor koseleg vi hadde det.

Vel møtt til kafè i år.

Nordhordland Turlag kjem til øya Hovden

kopi-av-dscf1058

Foto: Janne Bareksten. Kvanhovden fyr.

Vi ynskjer Nordhordland turlag velkommen til øya vår søndag 06.05.18.

Turlaget kjem med båten MS Hardangerprins og skal nytte dei merka Nordsjøløypene på øya her, eller berre gå eller rusle på eigen hand.

I Hovdevåg, på nordsida av øya startar dei besøkande.  Der kan dei velje kva for ei løype dei vil ta. Mange vil nok ta turen til Kvanhovden fyr, som har ein særeigen natur og er vel verdt eit besøk. Dette er ein relativ lett tur langs strandlinja på øya.  Ein kan fortsette vidare frå Kvanhovden fyr til Domba og derfrå til Barekstad.

Nokre vil kanskje velje turen over fjellet til Barekstad. Dette er ein litt meir krevande tur. Det er litt bratt og ulendt den første etappen frå Hovdevåg opp Sildevågen. Men når ein kjem på toppen av fjellet har ein ei flott utsikt i alle himmelretningar om veret er bra. Ein tur på ca. 2,5 time i normal tempo.

Gåsevatn med utsikt sørvestover

Her ser ein Gåsevatn som ein går på venstre side av over fjellet frå Hovdevåg til Barekstad. Så ser ein mange av dei andre øyane i skjærgarden utanfor Florø på turen over fjellet.

Det er også muleg å gå grusvegen frå Hovdevåg til Barekstad om ein heller vil ta det roleg og rusle rundt.

Bygdefolket skal ha dugnad og lage betasuppe, kaffi og kaker for turgåarane når dei er framme i Barekstad.   Nokre vil også vere med på turane som dei besøkande skal gå.

Vi gleder oss til besøket og håper på godver søndag 06 mai 2018.

Vel møtt!

ÅRETS PÅSKEBASAR

kopi-av-dscf5576

Foto: Sølvi Bareksten

Minner om påskebasar i grendahuset i Barekstad, skjærtorsdag 29.03.18 kl 16.00.  Det vert som tidlegare år utloddning, kakelotteri og kafèsalg.   Vi har alltid eiga loddbok for barnegevinster.  Her er mange flinke damar som strikkar, syr, heklar m.m. mange fine gevinster i løpet av vinteren og våren.  Inntekta går til grendalaget for å holde drift og vedlikehold på Barekstadtun og Vikatun.   Her er det bilde frå nokre av gevinstane før basaren starta i 2016.  VEL MØTT PÅ BASAR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR

haustfest Foto: Sølvi Bareksten

Med bilde frå  haustfesten  i grendahuset Barekstadtun i november 2017, ynskjer vi alle ei riktig god jul og godt nytt år 2018.  Vi takker alle som har vore  støttepillarar for grendalaget i form at dugnad, arbeid, gåve og andre aktivitetar.  Dette gjev det lettare å  ta vare på og drive grendahuset og leilegheitane i Vikatun.

SOLNEDGANG I HELLEFJORDEN

kopi-av-dsc_0094

Foto: Sølvi Bareksten

Sjømak og vindstille kan det vere i Hellefjorden ein september kveld.  Flott solnedgang er det også.

Hovden - Barekstad Bokfjøs har ope på Hovdendagen 13 august 2017

dscf55461

Foto: Sølvi Bareksten

Bokfjøsen på Hovdevåg er open under Hovdendagen 13 august 2017.  Løypa til Kvanhovden går  rett forbi Bokfjøsen.

Sisca  har fått inn mange bøker i det siste og ynskjer alle velkommen.

Påskebasaren nærmer seg

kopi-av-img_9164 Foto: Sølvi Bareksten

Med dette bilete minner vi om den årvisse påskebasaren skjærtorsdag  13.04.2017 kl. 16.00  i Barekstadtun.  Det vert utlodning, kakelotteri og kafe.

Vi ynskjer alle velkommen og håper på fint påskever.

Inntekta går til grendalaget.

Nytt år, kva bringer det ?

kopi-av-dscf5605Foto: Sølvi Bareksten

Det nye året 2017 er godt i gang og vi håper at det kan verte eit godt år for grenda og folket på øya.  Vi håper på mange slike solnedgonger som på bildet i 2017.

4002-gjerde

Foto: Janne Bareksten

Med eit bilde av  snøkledt Barekstad ynskjer vi alle ei god jul og eit riktig godt nyttår! Takk til alle som har gjordt ein innsats for grendalaget i året som gjekk, i form av dugnad, gåver og  penger m.m.

OPNING AV BOKFJØS I HOVDEVÅG

Velkommen til bokfjøs Foto: Sølvi Bareksten

Søndag 26.06.16 vart dagen Sisca Broeils opna bokfjøsen i Hovdevåg.  Her ser vi Sisca ved inngangen til bokfjøsen like før  opninga. Sisca har  lagt ned eit stort arbeid  med å samle inn bøker, både brukte og nye, som alle kan låne eller kjøpe for ein billeg penge. Bokfjøsen  ligg like ved starten på Nordsjøløypa ved Hovdevåg, når ein skal gå mot Kvanhovden.   Det er meininga at det delvis vert “sjølvbetjent” når ein vil innom bokfjøsen og alle er velkomne.

Frå bokfjøsen Foto: Sølvi Bareksten

Her ser vi litt av bokfjøsen innvendig og kor fint Sisca har pynta.  Kaffi og gode kaker var det også å få.   Alle som møtte fram var imponert av kor godt plassen var utnytta med bøker over alt og for alle alder.  Utenlandske bøker var det også ei avdeling for.  Det var mange som gjekk ut derfrå med ei bok eller 2 i handa.   Det vil også vere ei avdeling kor ein stiller ut og sel produkt som folk på øya har laga.  Nedanfor ser ein litt av det som er utstilt der no .

Husflidsprodukter til salg i bokfjøsen Foto:  Sølvi Bareksten

Vi håper bokfjøsen vert mykje brukt og ynskjer Sisca lykke til med  det fine initiativet.


«««