GOD JUL OG GODT NYTT ÅR

haustfest Foto: Sølvi Bareksten

Med bilde frå  haustfesten  i grendahuset Barekstadtun i november 2017, ynskjer vi alle ei riktig god jul og godt nytt år 2018.  Vi takker alle som har vore  støttepillarar for grendalaget i form at dugnad, arbeid, gåve og andre aktivitetar.  Dette gjev det lettare å  ta vare på og drive grendahuset og leilegheitane i Vikatun.

SOLNEDGANG I HELLEFJORDEN

kopi-av-dsc_0094

Foto: Sølvi Bareksten

Sjømak og vindstille kan det vere i Hellefjorden ein september kveld.  Flott solnedgang er det også.

HOVDENDAGEN 13 AUGUST 2017

SØNDAG 13 AUGUST  2017

HOVDENDAGEN  MED NORDSJØLØYPA

VANDRING OG OPPLEVINGAR I

NORDSJØLØYPENE

kopi-av-dscf1423

Foto:: Sølvi Bareksten

HOVDENDAGEN SØNDAG 13 AUGUST 2017

PROGRAM

Avreise frå Florø, Fugleskjærskaia kl 10.00 med ”MS Fjordglytt”

Kontakt/billettør på kaia i Florø er Astrid Eliassen (tlf 4154 9299).

Merk: Betal med kontantar.

Billett ut:       Ved ombord stigning, Vaksne kr 200,- Born kr 75,-

Retur: Rutebåt “Fjordglytt” Billett kr 72;- ( Barn/honnør: Kr. 40;- )

Velkomst med orientering på Barekstad kai ca kl 10,30

UT PÅ TUR:

· Vel guida tur til Domba , Kvanhovden fyr, Vemannsrøysa, Skårekinna eller gå på eiga hand.

· Fleire løypetrasear.  Gode sykkelvegar.

· Tilbod om køyring frå Barekstad til Hovdevåg

· Kafeen i grendehuset i Barekstad er open

· Sal av betasuppe, kaffimat og drikke fra kl 12.00

· Kvanhovden fyr held ope, og sel vafler og kaffi

· Bokfjøsen i Hovdevågen er open

· Sanitærrom  på kaia m /toalett og betalingsdusj

INFO:  https://www.visitnorway.no/listings/nordsjøløype-hovden

Flora turlag: flora dnt.no

Heimeside: www.hovden-barekstad.no

VELKOMNE!

Arrangør: Barekstad/ Hovdevåg Grendalag i samarb. med Flora Turlag

KONTAKTINFORMASJON

VANDRING OG OPPLEVING I NORDSJØLØYPA

Kjell Høyvik (tlf  90527175), Sisca Broeils (tlf  97096099),

Einy Helen Akselsen (tlf 91873044)

Guida tur  til Domba:                 Jostein Berge 9005 3812 / Terje Stub 9162 32 25

Guida tur til Kvanhovden :    Sisca Broeils 9709 6099 / Einy Akselsen  91873044

Guida tur til Vemannsrøysa :  Oddvar Svalheim  90891960

Guida tur til Skårekinna:                Arild Strømmen 97154771

Transport: Buss/bil Barekstad kai-Hovdevåg

Retur frå Hovdevåg: Avvtal plass før du går frå fyret (Sverre Indrehus 908 66 665)                                                               

Heimreise: Rutebåt”MS Fjordglytt ”Avgang 16.20 (”Vanleg” reisande  samt vaksne m/barn førerett.)

*Båten kjem i retur.   Avg. Ca 16 .45 (Møt opp 10 min før avgang).

OBS. ikkje bruk open varme i terrenget. Grill i vannkanten Sløkk forsvarleg ! .

Hovden - Barekstad Bokfjøs har ope på Hovdendagen 13 august 2017

dscf55461

Foto: Sølvi Bareksten

Bokfjøsen på Hovdevåg er open under Hovdendagen 13 august 2017.  Løypa til Kvanhovden går  rett forbi Bokfjøsen.

Sisca  har fått inn mange bøker i det siste og ynskjer alle velkommen.

Påskebasaren nærmer seg

kopi-av-img_9164 Foto: Sølvi Bareksten

Med dette bilete minner vi om den årvisse påskebasaren skjærtorsdag  13.04.2017 kl. 16.00  i Barekstadtun.  Det vert utlodning, kakelotteri og kafe.

Vi ynskjer alle velkommen og håper på fint påskever.

Inntekta går til grendalaget.

Nytt år, kva bringer det ?

kopi-av-dscf5605Foto: Sølvi Bareksten

Det nye året 2017 er godt i gang og vi håper at det kan verte eit godt år for grenda og folket på øya.  Vi håper på mange slike solnedgonger som på bildet i 2017.

4002-gjerde

Foto: Janne Bareksten

Med eit bilde av  snøkledt Barekstad ynskjer vi alle ei god jul og eit riktig godt nyttår! Takk til alle som har gjordt ein innsats for grendalaget i året som gjekk, i form av dugnad, gåver og  penger m.m.

OPNING AV BOKFJØS I HOVDEVÅG

Velkommen til bokfjøs Foto: Sølvi Bareksten

Søndag 26.06.16 vart dagen Sisca Broeils opna bokfjøsen i Hovdevåg.  Her ser vi Sisca ved inngangen til bokfjøsen like før  opninga. Sisca har  lagt ned eit stort arbeid  med å samle inn bøker, både brukte og nye, som alle kan låne eller kjøpe for ein billeg penge. Bokfjøsen  ligg like ved starten på Nordsjøløypa ved Hovdevåg, når ein skal gå mot Kvanhovden.   Det er meininga at det delvis vert “sjølvbetjent” når ein vil innom bokfjøsen og alle er velkomne.

Frå bokfjøsen Foto: Sølvi Bareksten

Her ser vi litt av bokfjøsen innvendig og kor fint Sisca har pynta.  Kaffi og gode kaker var det også å få.   Alle som møtte fram var imponert av kor godt plassen var utnytta med bøker over alt og for alle alder.  Utenlandske bøker var det også ei avdeling for.  Det var mange som gjekk ut derfrå med ei bok eller 2 i handa.   Det vil også vere ei avdeling kor ein stiller ut og sel produkt som folk på øya har laga.  Nedanfor ser ein litt av det som er utstilt der no .

Husflidsprodukter til salg i bokfjøsen Foto:  Sølvi Bareksten

Vi håper bokfjøsen vert mykje brukt og ynskjer Sisca lykke til med  det fine initiativet.

JONSOK 2016

JONSOKBÅL I BAREKSTAD Foto: Janne Bareksten

Jonsokfeiringa hadde vi på laurdag 25.06.16 pga vind og ver.  Det klarna opp og vi fekk fint ver under tenninga på bålet om kvelden.  Etterpå var det servering av rømmegraut  med tilbehør i grendahuset.  Det var fult hus og god mat. Vi takker dei flinke damene som stadig stiller opp på kjøkkenet i Barekstadtun, så vi kan ha det hyggeleg i lag.

HOVDENDAGEN, VANDRING I NORDSJØLØYPENE

dscf4363-kopi

Foto:  Sølvi Bareksten

Da nærmer dagen for Nordsjøløypa på Hovden seg på nytt. I år er datoen 05.06.16. Dette er 10-ande  gongen at  grendalaget i saman med Flora Turlag arrangerer denne “Hovdendagen”.   Ovanfor ser du bilete frå kai i 2010, når båten kjem for å hente turfolket.  Sidan det er 10-ande året dette vert arrangert,  vil grendafolket prøve å gjere litt ekstra stas på dei som vil komme til øya.  Damene i bygda vil stille på kaia med gratis kaker og kaffe, nett som ved opninga i 2006.

I grendahuset, berre 4 minutters gange frå rutebåtkaia, vert det muleg å kjøpe rømmegraut, kaker og kaffi m.m.

Vi har guida tur til Domba og eventuelt vidare til Kvanhovden fyr.   Ein kan også ta bil /buss  til Hovdevåg og gå derfrå til Kvanhovden fyr.   Eller ein kan gå på eigen hand  den merka løypa opp frå Barekstad til Vemansrøysa og vidare ned til Hovdevåg.  Eller gå motsatt vei, ta bil/buss til Hovdevåg og gå frå  Hovdevåg og ned til Barekstad.  Vil ein gå utanom dei merka løypene kan ein også gjere det.  Det er ganske oversiktleg når ein først kjem noko opp på fjellet.

Sjå også informasjonen som er lagt ut på Flora turlag si nettside om denne “Hovdendagen”.    https://flora.dnt.no/

Link til program på Hovdendagen:

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/2f4fd1d3900d6241b112472b61168f0611033514.doc

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/a6a2af4ef77b2021053864dac452ea3f69599e32.doc


«««