SOMMARBASAR 2019

kopi-av-dsc_0453 Foto: Sølvi Bareksten

I år vert sommarbasaren lagt til laudag  27 juli 2019.

Vi startar alltid basaren kl. 16.00.  Vi held tradisjonen tru og har eigne gevinster for born med eiga loddbok.

Her ser dere bilete frå påskebasaren 2019.

Velkommen på basar.

Trengereid brassband

kopi-av-dsc_0390

Foto:  Sølvi Bareksten

Vi har vore so heldige og  hatt Trengereid Brassband på besøk i Barekstadtun fredag 10.05.2019.  Det er ei viktig hending for oss i bygda å ha eit korps på besøk og dertil flinke solister. Det var ei flott oppleving, om huset er litt trangt og akustikken ikkje vert den helt store.  Trur alle oppmøtte var imponert over besøket og dei er hjerteleg velkomne ved eit anna høve.  Tusen takk for det fine kulturinnslaget.

HOVDENDAGEN 2019 AVLYST

DET DÅRLEGE VÆRET HAR FØRT TIL LITE PÅMELDINGAR OG DESSVERRE ER HOVDENDAGEN  AVVLYST.

kopi-av-dscf4511

Foto: Sølvi Bareksten.  Frå kai i Barekstad på Hovdendagen 2011

Hovdendagen er i år lagt til første helga i mai,  søndag 05.05.19. Dette er eit samarbeid mellom Florø Turlag og Barekstad/Hovdevåg grendalag, kor hovudformålet er vandring og opplevingar i dei 25 km merka Nordsjøløypene på øya.

Det vert guida tur til Domba, Kvanhovden, Vemannsrøysa og Skårakinna av øyfolket.  Men det er sjølvsagt mulegheit til å gå på eiga hand for den som vil det.  Øya er idiell for sykkel pga dei mange kilometerane med veg på øya.  Det vert sett opp bilskyss til Hovdevåg for den som vil ta turen til  Kvanhovden.

Grendahuset har open kafe ca. 1 time etter at båten har lagt til kai.  Der vert det betasuppe, kaffimat og drikke. Der held bygdefolket ope til siste båt er reist frå øya.

Påmeldinga tek  Flora turlag seg av.  Sjå turlaget si side:  https://flora.dnt.no/aktiviteter/106592/866301

Avreise frå Florø kl. 9.00 med MS Fjordglytt  frå Fugleskjærskaia. ( Møt opp i god tid )

Heimreise: MS Fjordglytt avgang frå Barekstad kai ca. kl. 16.20 ( vanleg rute kor vanleg reisande og voksne m/ born har førsterett ) Båten kjem so i retur med ny  avgang ca. kl 16.45 .

Bokfjøsen i Hovdevågen er open denne dagen og ligg rett ved sidan av løypetrassèen på vegen  til Kvanhovden .

Kvanhovden fyr er utleigd denne helga og held ikkje open for “Hovdendagen sine besøkande”

Vi håpar på godt ver og godt oppmøte.kopi-av-dsc_0424 Foto: Sølvi Bareksten

Vi ynskjer alle fastbuande, hyttefolk, andre med tilknytning til øya og alle som vitjar denne nettsida, ei riktig god jul og eit godt nytt år 2019.  Her ser dere bilete av eit pynta bord i Barekstadtun ved første søndag i advent, 02.12.2018.  Bilete er teke før  alle samla seg rundt bordet for å  nyte julegløgg, kaffi og ete gode kaker.   Det er ikkje meir som skal til enn fine julegardiner og litt lilla/grønt på bordet, so vert det adventsstemning.

Hovdengenseren

1525264744478

Grendalaget vil hermed opplyse om at Hovdengenseren som mange har teke lodd på i løpet av året og som vi lova skulle trekkast i løpet av hausten,  no er utført.  Det vart dessverre i slutten av hausten, tirsdag 27.11.2018.

Den heldige vinnaren hadde oppgjeve mobilen sin og denne har vorte kontakta.  Vi takker alle som har teke lodd og  dermed  vore med å støtta grendalaget med vel 3.700,- kr.  Takk til  Eva  som har hatt mykje arbeid med strikkepinnane, for at gensaren kunne verte  inntektskilde for grendalaget.   Vil du ha ein slik gensar,  kan du lese meir om den ved å gå til menyen  på sida vår.

HAUST

kopi-av-dsc_04121

Foto: Sølvi Bareksten

Her er bilete frå ein av dei betre dagane utan regn i haust.  Dette er like før sola går ned om ettermiddag.  Med dette bilete ynskjer vi alle ein fortsatt god haust, og helst med litt mindre regn enn det vi har hatt dei siste månadane.  Når vèret er slik som på bilete, er det godt å bu i øyane.  Er dere ikkje einige?

Sommarbasar 21.07.2018

kopi-av-dsc_1224

Foto: Sølvi Bareksten

Minner om sommarbasar i grendahuset i Barekstad, laurdag 21.07.18 kl 16.00.  Det vert som tidlegare  utloddning, kakelotteri og kafèsalg.   Vi har alltid eiga loddbok for barnegevinster.  Her er mange flinke damar som strikkar, syr, heklar m.m. mange fine gevinster i løpet av vinteren og våren.  Inntekta går til grendalaget for å holde drift og vedlikehold på Barekstadtun og Vikatun.   Her er det bilde frå nokre av gevinstane før basaren starta i 2016.  VEL MØTT PÅ BASAR!

Hovdendagen søndag 03 juni 2018

kopi-av-dscf4511

Foto: Sølvi Bareksten

Med bilete frå kaia på  Hovdendagen  2011 ynskjer vi små og store velkommen til øya Hovden  søndag 3 juni 2018. Denne dagen er eit samarbeid mellom turlaget i Flora og Barekstad-Hovdevåg Grendalag.

MS Fjordglytt går frå Florø, Fugleskjærskaia kl. 09.00.  På kaia i Florø er Astrid Eliassen frå Flora Turlag  kontakt/billettør.

Billett utover til øya: kr 200,- voksne, kr 75,- born.

Retur: rutebåt ” Fjordglytt”  billett kr 72,- voksne, kr 40,- born.  Avgang kl. 16.20 kor ein prioriterer  voksne med born.   Ekstra avgong ca. kl 16.45

Velkomst med orientering på Barekstad kai ca kl. 09.30.

Ein kan velge mellom 4 traseer / guida turer:  til Domba, til Kvanhovden, til Vemannsrøysa og Skårekinn.

Men det er også mulegheit til å bruke dei fine grusvegane på øya, til å rusle rundt eller til å bruke sykkel.

For dei som vil til Kvanhovden vert det satt opp bil/buss til Hovdevåg og ein går til Kvanhovden derfrå.  Det samme gjelder også for dei som vil gå til Skårakinn som er det høgste fjellet på øya.

Grendahuset i Barekstad, ca 4 min frå rutebåtkaia, har ope kafe frå kl. 12.00 og sel betasuppe, kaffemat og drikke.

Kvanhovden fyr held ope og sel vaflar og kaffe.

Bokfjøsen i Hovdevåg er open.

Sanitærrom på rutebåtkaia i Barekstad m/ toalett og betalingsdusj.

Vi vil minne om brannfaren og forbudet i kommunen no, om å tende opp ild.

Husk kontanter!

Vel møtt til Hovdendagen!

Infosider: www. flora.dnt.no

www.hovden-barekstad.no

https:www.visitnorway.no/listings/nordsjøløype-hovden

https://www.ut.no/2.7331/


17. mai i Barekstadtun

17mai-2015

Foto: Janne Bareksten

Det vert kafè i Barekstadtun på 17. mai frå kl. 17.00.

Salg av kaker, is, kaffe og brus.

Inntekta frå kafèen går til grendalaget.

Ovanfor er det bilde frå 17 mai i 2015.  Sjå kor koseleg vi hadde det.

Vel møtt til kafè i år.

Nordhordland Turlag kjem til øya Hovden

kopi-av-dscf1058

Foto: Janne Bareksten. Kvanhovden fyr.

Vi ynskjer Nordhordland turlag velkommen til øya vår søndag 06.05.18.

Turlaget kjem med båten MS Hardangerprins og skal nytte dei merka Nordsjøløypene på øya her, eller berre gå eller rusle på eigen hand.

I Hovdevåg, på nordsida av øya startar dei besøkande.  Der kan dei velje kva for ei løype dei vil ta. Mange vil nok ta turen til Kvanhovden fyr, som har ein særeigen natur og er vel verdt eit besøk. Dette er ein relativ lett tur langs strandlinja på øya.  Ein kan fortsette vidare frå Kvanhovden fyr til Domba og derfrå til Barekstad.

Nokre vil kanskje velje turen over fjellet til Barekstad. Dette er ein litt meir krevande tur. Det er litt bratt og ulendt den første etappen frå Hovdevåg opp Sildevågen. Men når ein kjem på toppen av fjellet har ein ei flott utsikt i alle himmelretningar om veret er bra. Ein tur på ca. 2,5 time i normal tempo.

Gåsevatn med utsikt sørvestover

Her ser ein Gåsevatn som ein går på venstre side av over fjellet frå Hovdevåg til Barekstad. Så ser ein mange av dei andre øyane i skjærgarden utanfor Florø på turen over fjellet.

Det er også muleg å gå grusvegen frå Hovdevåg til Barekstad om ein heller vil ta det roleg og rusle rundt.

Bygdefolket skal ha dugnad og lage betasuppe, kaffi og kaker for turgåarane når dei er framme i Barekstad.   Nokre vil også vere med på turane som dei besøkande skal gå.

Vi gleder oss til besøket og håper på godver søndag 06 mai 2018.

Vel møtt!


«««