Kvanhovden Fyr

kvanhovden-fyr2

Kvanhovden fyr ligg heilt nordvest på øya mot det opne havet, og leier båtane inn frå Nordsjøen. Å kome til Kvanhovden er ei spesiell oppleving. Landskapet er mystisk og storslått, der fyret ligg 40 meter over havflata, på ein knaus av runde svarte berg slipt av storhavet i årtusener.

Dei spesielle omgjevnadane på Kvanhovden skuldast Nordsjøen sine nådelause herjingar, og den særeigne devonske sandsteinen og konglomerata som utgjer berggrunnen. Fyret ligg på ein liten pynt mellom storhavet og den stupbratte Skorakinna, det høgaste fjellet på øya. I fjellskråninga bak fyret ligg ei djup, mystisk leirhole, “Leirhola”, som har skjult folk i tider med krig og naud.

Det er mogleg å overnatte på fyret, og høyre vinden herje rundt hushjørna og bli dyssa i søvn av fyrlykta sine taktfaste blink. Ei eksotisk oppleving, som absolutt kan tilrådast! I dag er Kvanhovden Fyr forvaltet av det nyoppretta Kvanhovden Fyrlag som er ei undergruppe av Kinn Kystlag i Florø. Ønsker du opplysninger om leige av fyret ta kontakt med Tone Ulriksen Standal på mobiltlf. 90 13 30 23 eller epost: kvanhovdenfyr@live.no eller tone-57@hotmail.com

fyrassistentboligen
Assistentbustaden med uthus og fjøs.

Den første veike-lampa vart tent i fyrlykta på Kvanhovden i 1895. I førstninga var fyrmeisteren åleine og budde der heile året med familien sin, men etter 2.verdskrig vart det tilsett fyrassistent og bygt eigen assistentbustad, som det i dag berre er grunnmuren igjen av.

Fyrmeistar Wigdel var den siste som budde fast med familie på Kvanhovden og med han vart og gardsdrifta på Kvanhovden avslutta. Karstein Gimmestad frå Rygg, Andreas Strømmen frå Hovdevåg og Einar Skavøy frå Ånnøya var dei siste fyrvaktarane på Kvanhovden før fyret var automatisert i 1980.