GOD JUL

Med eit bilete av eit julepynta grendahus, ynskje vi alle fastbuane, hyttefolk og andre med tilknytning til øya, ei riktig god jul og eit godt nyttår.

Takk til alle som har støtta oss med dugnad, pengegåver, kjøp av lodd, gevinster m.m, slik at vi kan forsette med

å holde grendahuset og leilegheitane ved like.

La oss håpe at denne pandemien kan vere over i det nye året 2022, slik at vi kan komme saman og nytte

grendahuset slik vi vil og ynskjer.