JONSOK I BAREKSTADTUN KL 19.00

Foto: Sølvi Bareksten

Det vert jonsokfeiring i Barekstadtun torsdag, 23.06.2022, kl 19.00.

Vi håper at flest muleg vil komme på jonsokfeiring i grendahuset, Barekstadtun, kl 19.00 på jonsokafta. Grendalaget lager til rømmegraut med spekemat og kaffi og kaker.

Sidan “vèrgudane” ikkje ser ut til å vere med oss, vert det truleg ikkje noko jonsokbål, men vi kan ha det hyggeleg i lag i grendahuset.

Vi er takksame for ei tilbakemelding, slik at dei på kjøkkenet kan berekne nokolunde kor mykje dei treng i “gryta”.

Fint med ein SMS til mobil 97 52 77 83, Sølvi, om antal personer dere er, som kjem innom og vil delta.

Alle er velkomne.