Sommarbasaren 22.07.2023

Her er bilder frå nokre av gevinstane som vart lodda ut på basar 22.07.2023 i Barekstadtun. Vi nyttar høve til å takke alle som gav gevinstar og tok lodd på basaren. Stor takk også til handelsstanden i Florø som ga oss mange fine gevinstar. Takk til alle kakebakarane og hjelparane under og etter basaren med rydding og vasking m.m. Grendalaget fekk inn litt over 34 000,- kr som kjem vel med når alle utgiftene skal betalast.