hovden-barekstad.no

Inntekt på elektronisk basar 25.07.2020

Grendalaget vil takke alle som var med og gav oss det gode resultatet på kr 17.305,- på den digitale basaren. Takk til alle som kom med gevinster, som tok lodd og var med på dugnad i ei eller anna form….

Digital / elektronisk basar 25.07.2020

Hjertastartar på øya

Vel overstått påske

Vel overstått påske til dere alle. I løpet av påska har vi fått den nye nettsida på plass. Dessverre fekk vi problem med den gamle nettsida. Ved god hjelp, har vi no fått det meste av innholdet over på den…

Sommarbasar 2019

I år vert sommarbasaren lagt til laudag  27 juli 2019. Vi startar alltid basaren kl. 16.00.  Vi held tradisjonen tru og har eigne gevinster for born med eiga loddbok. Her ser dere bilete frå påskebasaren 2019. Velkommen på basar.

Trengereid brassband

Vi har vore so heldige og  hatt Trengereid Brassband på besøk i Barekstadtun fredag 10.05.2019.  Det er ei viktig hending for oss i bygda å ha eit korps på besøk og dertil flinke solister. Det var ei flott oppleving, om…

Hovdengenseren

Grendalaget vil hermed opplyse om at Hovdengenseren som mange har teke lodd på i løpet av året og som vi lova skulle trekkast i løpet av hausten, no er utført. Det vart dessverre i slutten av hausten, tirsdag 27.11.2018. Den heldige…

Solnedgang i Hellefjorden

Sjømak og vindstille kan det vere i Hellefjorden ein september kveld.  Flott solnedgang er det også.

Opning av bokfjøs i Hovdevåg

Søndag 26.06.16 vart dagen Sisca Broeils opna bokfjøsen i Hovdevåg.  Her ser vi Sisca ved inngangen til bokfjøsen like før  opninga. Sisca har  lagt ned eit stort arbeid  med å samle inn bøker, både brukte og nye, som alle kan…

Årets veikingkonvoi i Barekstad, juni 2014

Foto: Victoria Ekseth og Sølvi Bareksten Sommervèret viste seg frå si beste side då Veikingkonvoien vitja øya vår og gjorde strandhogg i Barekstad.  Der hadde grendalaget med hjelp frå vennar, slektningar, hyttefolk og andre, gjort sitt ytterste for at konvoien…