hovden-barekstad.no

Turfolk likar seg i Nordsjøløypa på Hovden

Tekst av Per Godø Turbøkene på Hovdenøya som har vore utlagde i tida 10. mai til 14. oktober i år er no samla inn og viser særs hyggelege besøkstal. Det er registrert 824 turgåarar totalt, noko som er ein auke på omlag…

Hovden “på sitt beste”

Ein har lov å bruke store ord etter turen til Hovden på søndag 23. august der Hagelaget, Turlaget, Florø Seilforening og Grendelaget på Hovden prøvde ut det nye samarbeidskonseptet sitt. Ingen hadde rekna med ei slik interesse då dei laga…

Flott vær og god oppslutning om vandring og opplevingar i Nordsjøløypene på Hovdendagen søndag 7. juni 2009

Tekst: Kjartan Godø Turfolket nyt utsikta mot Domba. Omlag 80 tilreisande kom på land på Barekstad kai kl.10 søndag i vakkert sommarver. Turleiarane Sissel Strømmen og Astrid Eliassen frå Flora Turlag orienterte om programmet og skapte forventningar hos dei reisande…

Hovdendagen søndag 7. juni 2009 – Vandring og opplevingar i Nordsjøløypene

Omlag 80 tilreisande kom på land på Barekstad kai kl. 10 søndag i vakkert sommarver. Reiseleiarane Sissel Strømmen og Astrid Eliassen frå Flora Turlag orienterte og skapte forventningar hos dei reisande den knappe halvtimen før ankomst til Barekstad. Etter velkomst…

Glimt frå Veikingkonvoien i Barekstad – fredag 27.juni 2008

Tekst og foto av Per Godø Veikingkonvoien samla i Hellefjorden på veg til Barekstad Omlag åtti båtar og vel fire hundre mennesker var samla til den fyrste Veikingkonvoi-festen på Barekstad. Entusiastiske båtfolk, bygdefolk og feriegjester i alle aldre fann fort tonen i finværet og ei god avslappa…